1. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez VIS Sławomir Pieczurowski (dalej określaną również jako „VIS”) z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Chełmońskiego 23B zarejestrowanej w Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr 33861 zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

VIS przywiązuje bardzo dużą wagę do ochrony prywatności klientów pozyskanych w sposób bezpośredni jak również użytkowników strony www.vismeble.pl (dalej określanych również łącznie jako „Klienci”). Cel przetwarzania danych osobowych jest zawsze jasno określony i zaprezentowany użytkownikowi.

VIS nie udostępnia innym podmiotom danych Klientów bez ich wyraźnej zgody.

VIS przetwarza dane Klientów w następujących przypadkach:

a. Bezpośredniego kontaktu z pracownikami Spółki.

Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem umowy przedwstępnej albo przyrzeczonej/ostatecznej umowy nabycia nieruchomości lub/i prawa użytkowania wieczystego i podpisania takiej umowy. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych i prawo ich poprawiania.

b. Korzystania z "Formularza kontaktowego" zamieszczonego na stronie www.vismeble.pl.

W tym przypadku dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub doprowadzenia do zawarcia umowy przedwstępnej albo przyrzeczonej/ostatecznej umowy nabycia nieruchomości lub/i prawa użytkowania wieczystego. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wysłania formularza. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych i prawo ich poprawiania.

2. Realizacja polityki ochrony danych osobowych

W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu ochrony danych osobowych Klientów oraz przetwarzania ich zgodnie z wymogami prawa, VIS oświadcza iż:

  • utworzyła w swoich strukturach dział, zajmujący zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników;
  • realizuje procedury zapewniające jak najwyższy poziom ochrony danych osobowych.

3. Aktualizacja danych osobowych

Aktualizacja danych osobowych odbywa się w drodze kontaktu bezpośrednio z pracownikiem Spółki odpowiedzialnym za bezpieczeństwo danych osobowych lub poprzez e –mail ochronadanych@vismeble.pl.

4. Automatyczne gromadzenie informacji

W celu zaoferowania przez serwis jak największego zakresu funkcjonalności, VIS wykorzystuje automatyczne mechanizmy, służące do gromadzenia i przetwarzania informacji o sposobie korzystania użytkownika ze strony www.vismeble.pl, a w szczególności:

a. pliki cookies

Plik cookie jest małym plikiem tekstowym, zawierającym informacje, zapisywane przez serwer www.vismeble.pl na komputerze użytkownika.

Plik cookie nie przechowuje żadnych danych osobowych ani adresowych użytkownika, nie pozwala również na pobieranie jakichkolwiek danych z jego komputera. Wykorzystanie tej techniki ułatwia użytkownikowi dotarcie do interesujących go treści, pozwala również określić profil informacji jakimi użytkownik jest zainteresowany oraz prowadzenie statystyk dostępu do strony.

b. kod śledzący (tracking code)

Kod śledzący, będący częścią strony, umożliwia generowanie i monitorowanie statystyk dotyczących korzystania ze strony, jej części lub określonego komponentu. Gromadzone dane są wykorzystywane w celu poprawy użyteczności strony oraz wykrywania usterek w jej działaniu.

W przypadku pytań, dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub ochrony danych, prosimy o kontakt na adres: ochronadanych@vismeble.pl

Do góry